شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید احمد یحیایی اشکیکی


نام شهید : احمد یحیایی اشکیکی
نام پدر : یوسف
تاریخ تولد : 1345/12/22
محل تولد : للـه‌کا
یگان خدمت : لشکر 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1366/08/15
محل شهادت : شرهانی
گلزار شهید : مسجد جامع للـه‌کا


جستجوی شهید