شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید احمد ستمدیده شالکوهی


نام شهید : احمد ستمدیده شالکوهی
نام پدر : قربانعلی
تاریخ تولد : 1341/06/04
محل تولد : مصردشت
یگان خدمت : تیپ 55 هوا نیرو شیراز
تاریخ شهادت : 1361/07/12
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : مسجد ولیعصر (عج) مصردشت


جستجوی شهید