شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ابراهیم هاشم‌زاده گورابجیری


نام شهید : ابراهیم هاشم‌زاده گورابجیری
نام پدر : محمدجعفر
تاریخ تولد : 1318/06/24
محل تولد : چاپارخانه
یگان خدمت : 44 توپخانه اصفهان
تاریخ شهادت : 1360/11/22
محل شهادت : تنگه چزابه
گلزار شهید : اصفهان گلستان شهدا


جستجوی شهید