شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ابراهیم نعیمی شیجانی


نام شهید : ابراهیم نعیمی شیجانی
نام پدر : قربانعلی
تاریخ تولد : 1338/12/06
محل تولد : اشکیک
یگان خدمت : 58 ذالفقار تکاور
تاریخ شهادت : 1361/06/11
محل شهادت : تنگه چزابه
گلزار شهید : مسجد جامع اشکیک


جستجوی شهید