شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ابراهیم روستابیک


نام شهید : ابراهیم روستابیک
نام پدر : اکبر
تاریخ تولد : 1345/05/05
محل تولد : تهزان
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1364/12/22
محل شهادت : سلیمانیه
گلزار شهید : مسجد فاطمیه (باباحسن) خواچکین


جستجوی شهید