شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ابراهیم دارپا


نام شهید : ابراهیم دارپا
نام پدر : علی‌اکبر
تاریخ تولد : 1331
محل تولد : فرشکی چوکام
یگان خدمت : کارمند روزنامه کیهان
تاریخ شهادت : 1364/01/07
محل شهادت : بمب باران هوایی تهران
گلزار شهید : بهشت زهرای تهران


جستجوی شهید